Javne nabavke
Javne nabavke nemedicinskog materijala i usluga osiguranja - 2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - AUTO GUMA, FILTERA I MAZIVA

JNMV br. 1.1.10

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Poziv javne nabavke

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA ADMINISTRATIVNOG MATERIJALA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JNMV br. 1.1.9

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Poziv javne nabavke

Konkursna dokumentacija

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNU NABAVKU USLUGA OSIGURANJA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JNMV br. 1.2.1

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Poziv javne nabavke

Konkursna dokumentacija

 
Javne nabavke energenata - 2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2020

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA OGREVNOG DRVETA I PELETA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JNMV br. 1.1.6

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Poziv javne nabavke

Konkursna dokumentacija

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2019

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA
ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ( jednogodišnje potrebe)

OTVORENI POSTUPAK
br. 1.1.6

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Poziv javne nabavke

Konkursna dokumentacija

 
Javne nabavke medicinskog materijala-2019

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA SANITETSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JNMV br. 1.1.3

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Poziv javne nabavke

Konkursna dokumentacija

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JNMV br. 1.1.4

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Poziv javne nabavke

Konkursna dokumentacija

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA STOMATOLOŠKOG MATERIJALA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JNMV br. 1.1.5

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Poziv javne nabavke

Konkursna dokumentacija