Vesti
Kontakt telefon ** 0290/70-803 ** prijava na Korona virus

Dom zdravlja Štrpce je otvorio posebnu telefonsku linjiu za prijavu sumnji na Korona virus.  Na navedeni broj mogu pozivati pacijenti koji imaju povišenu temperaturu, kašalj i gušenje. Pregled pacijenata sa navedenim simptomima vršiće se na kućnoj adresi.

 
Vaganje štete i koristi od leka

Novi lekovi su moćni instrumenti u načinu lečenja bolesti. U isto vreme, oni su specifična i visoko profitabilna roba. Zbog toga je u terapiji lekovima važno dobro ?izvagati? rizik i korist. Farmakovigilanca je nauka novijeg datuma čije su aktivnosti usmerene na otkrivanje, procenu, analizu i prijavljivanje neželjenih reakcija lekova (NRL), kao i na sprečavanju pojave ovih reakcija u toku lečenja ljudi.

U cilju racionalne i bezbedne primene lekova, Nacionalni centar za farmakovigilancu u okviru Agencije za lekove sarađuje sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Jer, osim što to omogućava uključivanje u savremene tokove u svetu, s druge strane otvara direktan pristup bazi podataka u Upsali, koja do sada ima pet miliona evidentiranih neželjenih reakcija na lekove. Drugim rečima, iako nema prijave u našoj zemlji, vidimo da je bilo neželjenih reakcija u svetu.

Opširnije...
 
Treći u svetu po broju umrlih od infarkta

Srbija se nalazi na trećem mestu u svetu po broju umrlih od infarkta miokarda, odmah nakon Rusije i Ukrajine.

Pošto spadamo u zemlje sa visokim rizikom, Ministarstvo zdravlja Srbije predstavilo je nacionalni program prevencije i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Srbiji do 2020. godine. Cilj je smanjenje prevremene smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova.

Opširnije...
 
Telefoni dežurnih epidemiologa

Gradani koji sumnjaju da imaju simptome novog gripa mogu da se jave dežurnim epidemilozima na teritoriji Srbije, na sledece brojeve telefona:


Beograd – 3238102 i 2078670;
Novi Sad – 064-2262938, 063-8225776 i 065-8663312;
Subotica – 064-2270234;
Opširnije...