I plus i minus!

I plus i minus!Kampanju pod nazivom "I plus i minus!" organizuju i sprovode: Ministarstvo zdravlja - kroz Projekat za borbu protiv HIV/side, koji se finansira iz sredstava Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije i Institut za javno zdravlje Srbije.

Glavni cilj kampanje "I plus i minus!" je smanjenje stepena stigme i diskriminacije koji su dokazano prisutni u našem društvu kako prema samoj bolesti, tako i osobama koje žive sa HIV-om. Ovakav vid ponašanja ne samo da utiče na kvalitet života osoba koje žive sa HIV-om, već je jedna od najznačajnijih barijera u prevenciji i borbi protiv epidemije HIV-a.