Kalendar vakcinacija

Vakcine se daju isključivo u Domovima zdravlja nakon provere zdravstvenog stanja i postojanja privremenih ili trajnih kontraindikacija za davanje vakcine.

Kalendar obaveznih imunizacija lica određenog uzrasta
 Uzrast - starost
 Vakcina
BCGHBDTPOPVMMRHib DT dT TT
 Odmah po rođenju, odnosno u prvom mesecu rođenja
 Bprva doza + *HBIG
       
 U drugom mesecu života
 druga doza
       
 U trećem mesecu života (odmah posle navršenog drugog meseca)
  prva dozaprva doza prva doza   
 Sa tri i po meseca života
  druga dozadruga doza druga doza   
 Do šestog meseca života
 treća doza
treća dozatreća doza treća doza   
 Od 12. do navršenog 15. meseca
    B    
 Od 17. do navršenog 24. meseca  P1P1     
 U sedmoj godini, pre upisa u prvi razred
   P2P P2  
 U 12. godini života
  tri doze **(0,1,6)
      
 U 14. godini, u završnom razredu
   P3   P3
 
 Nakon navršenih 30 godina
        P4
 Nakon navršenih 40 godina        P5
 Nakon navršenih 50 godina        P6
 Nakon navršenih 60 godina        P7


 Legenda:
*
 imuniglobulin protiv hepatitisa B (HBIG) se daje novorođenčadi HbsAg + majki
 ** ukoliko nije ranije primljena daje se u 12 godini tri doze (nulti mesec, posle mesec dana i posle 6 meseci)
 B vakcinacija
 P revakcinacija (prva, druga, treća doza vakcine po redosledu davanja vakcine)
 DTP vakcina protiv difterije tetanusa i velikog kašlja koja sadrži toksoide difterije i tetanusa i inaktivisanu
korpuskulu Bordetella pertusis. Daje se do navršenih pet godina života.
 DTaP vakcina protiv difterije tetanusa i velikog kašlja koja sadrži toksoide difterije i tetanusa i acelularnu pertusis.
Daje se do navršenih pet godina života.
 DT vakcina protiv difterije i tetanusa koja sadrži toksoide difterije i tetanusa. Daje se do navršenih 7 godina života.
 dT vakcina protiv difterije i tetanusa za odrasle koja sadrži toksoide difterije i tetanusa. Redovno se daje od
navršenih 7 godina života do navršenih 14 godina života.
 TT vakcina protiv tetanusa koja sadrži toksoid tetanusa. Vakcina izbora nakon navršenih 14 godina života. Može se
davati i mlađim osobama ukoliko nema prethodno navedenih vakcina.
 OPV živa oralna tritipna polio vakcina protiv dečije paralize koja sadrži sva tri tipa živa oslabljena poliovirusa.
Daje se zdravoj deci od rođenja do 14 godina. Vakcina izbora do navršenih 12 meseci života.
 IPV inaktivisana polio vakcina protiv dečije paralize. Daje se u slučaju imunodeficijencije i kao prva doza za
započinjanje vakcinacije dece sa navršenih 12 meseci života.
 MMR vakcina protiv malih boginja, zaušaka i crvenke - rubeole koja sadrži žive ali oslabljene viruse malih boginja,
zaušaka i crvenke. Redovno se daje od navršenih 12 meseci do navršenih 14 godina života.
 HB vakcina protiv hepatitisa B dobijena genetskim inženjeringom, sadrži prečišćeni HbsAg. Prva doza se daje u
porodilištu, druga za mesec dana, a treća 6 meseci nakon prve doze. HBIG se daje kod akcidenta sa infektivnim
materijalom i kod novorođenčadi HbsAg pozitivnih majki, po preporuci u prvih 12 sati, u dozi koju propisuje
proizvođač (kao i IV doza vakcine u skladu sa Pravilnikom).
 Hib konjugovana vakcina protiv oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa B.

 

 

Zašto se deca vakcinišu?


Vakcinacija je veliko otkiće, jedno od najvećih dostignuća čovečanstva. Sprečava oboljevanje i umiranje od teških zaraznih bolesti. Ako se zna da je u SAD pre vakcinacije samo do dečije paralize umiralo oko 25.000 dece godišnje, a da sada, nakon vakcinacije ne oboli i ne umre više nijedno dete od  dečije paralize, jasno je zašto je vakcinacija obavezna.

Šta je to živa vakcina?


Živa vakcina je napravljena od oslabljenih bakterija i virusa, koji sami po sebi ne mogu da izazovu bolest, ali utiču na imuni sistem deteta da stvara antitela koja bi se u susretu sa istim tim virusom ili bakterijom aktivno suprostavila izazivanju obolevanja kod deteta. Vakcinom se stvara «vojska» koja je spremna i čeka da napadne protivnika (virusa ili bakteriju) izazivača određene bolesti (TBC, dečije paralize i drugih).

Vakcinacija je zakonska obaveza, šta to znači?


Dete mora da se vakciniše i to je zakonska obaveza. Ako nije uredno vakcinisano i revakcinisano, dete neće moći da se upiše u prvi razred osnovne škole. Dovodite decu na vakcinaciju, time ćete im omogućiti dobro zdravlje i sprečiti obolevanje i umiranje od teških zaraznih bolesti. Vakcine nisu opasne po zdravlje i obično nema komplikacija.

Kada će beba dobiti vakcinu?


Pored kalendara vakcinacije postoji još jedan jako važan faktor koji određuje da li će beba primiti vakcinu. To je bebino zdravlje. Beba koja nema temperaturu, ne kašlje, ne kija, nema proliv, dobro jede, ne povraća, vesela je, dobro spava i nema osip na koži – dobiće vakcinu. Pedijatar pre svake vakcinacije dobro pregleda dete, porazgovara sa majkom o ishrani i obavi pregled svih organskih sistema.

Šta se događa ako je beba bolesna pa je preskočila vakcinu?


Ako je beba bolesna, vakcina se mora odložiti za period, kada ona bude bila potpuno zdrava. Kalendar vakcinacije se tada pomera. Ali nema razloga za brigu jer to nije redak slučaj - mnogim bebama je zbog prehlade ili povišene temperature odložena vakcinacija. Čim beba ozdravi, sa bocama se nastavjla.

Kako pripremiti bebu za vakcinu?


Mama ne sme da bude uzbuđena i uplašena što joj beba dobija „bocu“ – to je normalna stvar na koju se morate naviknuti. Prilikom  držanja bebe trebe slediti uputstva medicinske sestre jer će samo na taj način beba adekvatno primiti vakcinu. Mama ne sme da pravi nagle pokrete rukama, bilo bi dobro da je sabrana i da bebi, dok je drži u naručju, nešto priča mirnim, umirujućim, glasom. Većina beba ni ne zaplače, ako majka ovako čini dok joj beba dobija vakcinu.

Starijem detetu treba objasniti i pripremiti ga da ide da dobije bocu koja može da ga boli. Veće dete ne treba lagati i niti kriviti „nevaljalu tetu“ koja ga je ubola. Objasnite detetu da vakcina manje boli od bolesti koju bi dobilo da se ne vakciniše i dete će razumeti. Strah od vakcinacije nastaje kod deteta koje roditelj nije dobro pripremio.

Šta treba uraditi posle vakcine?


Posle vakcinacije bebu odvedite kući jer ćete tamo najbolje moći da se posvetite svojoj bebi i pratiti eventualne komplikacije vakcinacije. Slušajte savete koje su vam dali u ambulanti. Najverovatnije da će vam reći da mesto gde je beba dobila vakcinu hladite oblozima. Dobro posmatrajte bebu jer reakcije na vakcinu se javljaju u prva 24 sata.

Šta ako beba nakon primanja vakcine ima sledeće simptome?

- Ukoliko ima povišenu temperaturu – dajte joj 2,5 ml paracetamola.
- Ukoliko ima crvenilo na mestu davanja – stavite joj oblog sa fiziološkim rastvorom ili jednostavno hladite mesto uboda.
- Ukoliko ima čvorić na mestu davanja – stavite joj oblog sa mlakim fiziološkim rastvorom.
- Ako je uznemirena – sigurno je boli, dajte paracetamol.
- Ako je je pospana – pustite je da odspava, ali najviše tri sata.